Apoidea AB blir fr.o.m. 2014-03-01 helägt av Balticgruppen AB. Samtidigt upphör bolaget med konsultverksamhet och jag slutar min anställning i Apoidea. Apoidea kommer att fullfölja samtliga åtaganden mot uppdragsgivare enligt överenskommelser och avtal med hjälp av ett fortsatt samarbete med mig. I avtalet mellan mig och Balticgruppen finns inga hinder för mig att omgående starta konsultverksamhet med samma inriktning som fanns i Apoidea. Om några sekunder omdirigeras du till min hemsida Emc2 Analys AB

För ytterligare information: Jonas Olsson, Balticgruppen, koncernchef, 090-71 72 00 (vx) Roger Fredriksson, 0705-30 02 61

Hälsningar Roger